Hệ thống âm thanh hội thảo chất lượng cao BOSCH

Micro chủ tọa cần ngắn BOSCH

Micro đại biểu cần ngắn BOSCH

Bộ điều khiển hội thảo trung tâm BOSCH

Bộ điều khiển hội thảo trung tâm BOSCH kèm triệt vọng âm

Bộ điều khiển hội thảo trung tâm BOSCH kèm triệt vọng âm; ghi âm cuộc họp

Micro đại biểu cần dài BOSCH

Micro chủ tọa cần dài BOSCH

Cáp nối dài 10m Bosch cho hội thảo

Cáp nối dài 05m Bosch cho hội thảo


Về đầu trang