Khử vọng, giảm nhiễu, nén, chuyển mạch, mixer, equalizer, điều chỉnh âm lượng 

Khử vọng, giảm nhiễu, nén, chuyển mạch, mixer, equalizer, điều chỉnh âm lượng 

Màn hình cảm ứng điều khiển phòng họp tích hợp sẵn các đầu nối VGA, HDMI Crestron FT-TS600

Khử vọng, giảm nhiễu, nén, chuyển mạch, mixer, equalizer, điều chỉnh âm lượng cho phòng họp qua đường điện thoại

Bộ chuyển mạch số Âm thanh hình ảnh cho phòng họp chuyên dụng cho các hệ thống trình chiếu Crestron.

Cáp HDMI tiêu chuẩn cao, hỗ trợ full HD ứng dụng cho kết nối màn hình, thiết bị hiển thị trình triếu yêu cầu chất lượng cao

Cáp HDMI tiêu chuẩn cao, hỗ trợ full HD ứng dụng cho kết nối màn hình, thiết bị hiển thị trình triếu yêu cầu chất lượng cao

Cáp HDMI tiêu chuẩn cao, hỗ trợ full HD ứng dụng cho kết nối màn hình, thiết bị hiển thị trình triếu yêu cầu chất lượng cao

Cáp HDMI tiêu chuẩn cao, hỗ trợ full HD ứng dụng cho kết nối màn hình, thiết bị hiển thị trình triếu yêu cầu chất lượng cao

Cáp HDMI tiêu chuẩn cao, hỗ trợ full HD ứng dụng cho kết nối màn hình, thiết bị hiển thị trình triếu yêu cầu chất lượng cao


Về đầu trang