Cáp HDMI tiêu chuẩn cao, hỗ trợ full HD ứng dụng cho kết nối màn hình, thiết bị hiển thị trình triếu yêu cầu chất lượng cao

Cáp VGA tiêu chuẩn cao, hỗ trợ độ phân giải HD ứng dụng cho kết nối màn hình, thiết bị hiển thị trình triếu yêu cầu chất lượng cao kèm âm thanh,

Cáp HDMI tiêu chuẩn cao, hỗ trợ full HD ứng dụng cho kết nối màn hình, thiết bị hiển thị trình triếu yêu cầu chất lượng cao

Cáp VGA tiêu chuẩn cao, hỗ trợ độ phân giải HD ứng dụng cho kết nối màn hình, thiết bị hiển thị trình triếu yêu cầu chất lượng cao kèm âm thanh,

Cáp HDMI tiêu chuẩn cao, hỗ trợ full HD ứng dụng cho kết nối màn hình, thiết bị hiển thị trình triếu yêu cầu chất lượng cao

Cáp HDMI tiêu chuẩn cao, hỗ trợ full HD ứng dụng cho kết nối màn hình, thiết bị hiển thị trình triếu yêu cầu chất lượng cao

Cáp VGA tiêu chuẩn cao, hỗ trợ độ phân giải HD ứng dụng cho kết nối màn hình, thiết bị hiển thị trình triếu yêu cầu chất lượng cao kèm âm thanh,

Cáp VGA tiêu chuẩn cao, hỗ trợ độ phân giải HD ứng dụng cho kết nối màn hình, thiết bị hiển thị trình triếu yêu cầu chất lượng cao kèm âm thanh,

Cáp HDMI tiêu chuẩn cao, hỗ trợ full HD ứng dụng cho kết nối màn hình, thiết bị hiển thị trình triếu yêu cầu chất lượng cao

Cáp VGA tiêu chuẩn cao, hỗ trợ độ phân giải HD ứng dụng cho kết nối màn hình, thiết bị hiển thị trình triếu yêu cầu chất lượng cao kèm âm thanh,

Ứng dụng lắp đặt kết nối đầu vào máy tính chứa nội dung cần trình chiếu cho máy chiếu hoặc màn hình hiển thị, 

Cáp HDMI tiêu chuẩn cao, hỗ trợ full HD ứng dụng cho kết nối màn hình, thiết bị hiển thị trình triếu yêu cầu chất lượng cao

Cáp VGA tiêu chuẩn cao, hỗ trợ độ phân giải HD ứng dụng cho kết nối màn hình, thiết bị hiển thị trình triếu yêu cầu chất lượng cao kèm âm thanh, có 1 đầu nghiêng 90 độ 

Cáp HDMI tiêu chuẩn cao, hỗ trợ full HD ứng dụng cho kết nối màn hình, thiết bị hiển thị trình triếu yêu cầu chất lượng cao

Cáp VGA tiêu chuẩn cao, hỗ trợ độ phân giải HD ứng dụng cho kết nối màn hình, thiết bị hiển thị trình triếu yêu cầu chất lượng cao kèm âm thanh, có 1 đầu nghiêng 45 độ 


Về đầu trang