Giá:  4.890.000 VNĐ
Chi tiết
Giá:  4.546.000 VNĐ
Chi tiết
Giá:  2.290.000 VNĐ
Chi tiết
Giá:  2.990.000 VNĐ
Chi tiết
Giá:  2.880.000 VNĐ
Chi tiết
Giá:  1.680.000 VNĐ
Chi tiết

Đầu ghi hình 16 kênh, Xem qua điện thoại, máy tính; VGA; BNC; HDMI

Đầu ghi hình 16 kênh, Xem qua điện thoại, máy tính; VGA; BNC; HDMI

Đầu ghi hình 4 kênh, full D1; Xem qua điện thoại, máy tính; HDMI, VGA

Đầu ghi hình 8 kênh, full D1; Xem qua điện thoại, máy tính; VGA; BNC

Đầu ghi hình 8 kênh, full D1; Xem qua điện thoại, máy tính; VGA; BNC; HDMI

Đầu ghi hình 4 kênh, full D1; Xem qua điện thoại, máy tính


Về đầu trang