Camera Hồng ngoại, 24 đèn Led; 600 TVL; ống kính 3,6mm

Camera Hồng ngoại, 54 đèn Led; 540 TVL; ống kính 3,6mm;

Camera Hồng ngoại, 36 đèn Led; 600 TVL; ống kính 3,6mm;

Camera Hồng ngoại, 3 đèn Led Array; 700 TVL; ống kính 3,6mm;

Camera Hồng ngoại, 12 đèn Led; 650 TVL; ống kính 4,6,8,12,16mm; WDR; Smart IR

Camera Hồng ngoại, 36 đèn Led; 800 TVL; ống kính 2,8~12mm;

Camera Hồng ngoại, 36 đèn Led; 700 TVL; ống kính 3,6mm;

Camera Hồng ngoại, 24 đèn Led; 700 TVL; ống kính 3,6mm; WDR

Camera Hồng ngoại, 54 đèn Led; 800 TVL; ống kính 4,6,8,12,16mm;

Camera Hồng ngoại, 36 đèn Led; 700 TVL; ống kính 2,8~12mm;

Camera Hồng ngoại, 24 đèn Led; 800 TVL; ống kính 3,6mm

Camera Hồng ngoại, 24 đèn Led; 600 TVL; ống kính 3,6mm; Chống đập phá


Về đầu trang