700 TVL; 42 đèn hồng ngoại; ống kính thay đổi 2,8 ~ 12mm; WDR

700 TVL; 36 đèn hồng ngoại; ống kính 2,8~12mm; WDR; 3DNR

700 TVL; 10 đèn hồng ngoại siêu sáng 70m; ống kính 9~22mm; 3DNR

700 TVL; 44 đèn hồng ngoại; ống kính thay đổi 2,8 ~ 11mm

700 TVL; 25 đèn hồng ngoại; ống kính 3,6mm

700 TVL; 25 đèn hồng ngoại, 5 SR LED; ống kính thay đổi 5 ~ 50mm; 3DNR


Về đầu trang