960H Camera; 700 TVL; 30 Đèn hồng ngoại; 12VDC; Ống kính 2,8~12mm

960H Camera; 700 TVL; 24 Đèn hồng ngoại; 12VDC; Ống kính 2,8~12mm

960H Camera; 700 TVL; 30 Đèn hồng ngoại; 12VDC; Ống kính 2,8~12mm; 2DNR

960H Camera; 700 TVL; 24 Đèn hồng ngoại; 12VDC

960H Camera; 700 TVL; 25 Đèn hồng ngoại; 12VDC; Ống kính 3,6mm; IP 66

960H Camera; 700 TVL; 30 Đèn hồng ngoại; 12VDC; Ống kính 3,6/6/8/12mm


Về đầu trang