Khử vọng, giảm nhiễu, nén, chuyển mạch, mixer, equalizer, điều chỉnh âm lượng cho phòng họp qua đường điện thoại

Khử vọng, giảm nhiễu, nén, chuyển mạch, mixer, equalizer, điều chỉnh âm lượng 

Khử vọng, giảm nhiễu, nén, chuyển mạch, mixer, equalizer, điều chỉnh âm lượng 

Bộ Điều Khiển thệ thống âm thanh Biamp Cảm Ứng RED-1 dùng cho các hệ thống điều khiển âm thanh Biamp


Về đầu trang