Giá:  390.000 VNĐ
Chi tiết
Giá:  380.000 VNĐ
Chi tiết
Giá:  660.000 VNĐ
Chi tiết
Giá:  550.000 VNĐ
Chi tiết
Giá:  1.280.000 VNĐ
Chi tiết
Giá:  3.050.000 VNĐ
Chi tiết
Giá:  2.480.000 VNĐ
Chi tiết

Bật tắt tủ từ xa

Phát tín hiệu báo động

Phát hiện cửa mở

Phát hiện cửa mở

Phát hiện gas bị rò

4 Bản tin; 63 cảm biến không dây; LCD hiển thị thông báo; báo qua điện thoại; bật tắt từ xa

1 Bản tin; 63 cảm biến không dây; LCD hiển thị thông báo; báo qua điện thoại; bật tắt từ xa

Phát hiện tối đa 12m


Về đầu trang