Bộ điều khiển âm thanh hội thảo trung tâm Bosch kèm triệt vọng, Gih âm kỹ thuật số: CCS-CURD
Mô tả

Bộ điều khiển trung tâm hội thảo BOSCH CCS-CU:

+ Sử dụng dễ dàng không cần cài đặt,
+ Ghi âm phiên họp qua thẻ SD chuẩn MP3
+ Triệt âm vọng kỹ thuật số
+ 5 Chế độ lựa chọn hội thảo: Chế độ mở/Mở tắt tự động/Tuần tự/Chủ tọa/Kiểm tra
+ Có 2 vòng loop tín hiệu
+ Khả năng hỗ trợ 50 micro đại biểu

Hãng sản xuất Bosch
Tình trạng Còn hàng
Giá 0.000 VNĐ

Bộ điều khiển hội thảo trung tâm BOSCH

Chốt hãm đầu cáp hội thảo BOSCH

Bộ điều khiển hội thảo trung tâm BOSCH kèm triệt vọng âm

Micro đại biểu cần dài BOSCH

Micro đại biểu cần ngắn BOSCH

Micro chủ tọa cần ngắn BOSCH

Cáp nối dài 10m Bosch cho hội thảo

Hệ thống âm thanh hội thảo chất lượng cao BOSCH

Cáp nối dài 100m Bosch cho hội thảo

Lắp tủ Rack thiết bị hội thảo BOSCH

Micro chủ tọa cần dài BOSCH

Cáp nối dài 05m Bosch cho hội thảo


Về đầu trang